Home

Verwacht niet teveel van deze website. Het geeft een zeer beknopt overzicht van de activiteiten die ik vanuit Sustainable City Concepts onderneem. De meeste publicaties doe ik op Linkedin of de website van rotterzwam. Mijn Linkedin profiel geeft daarom het beste overzicht van mijn zakelijke activiteiten.

Waar geloof ik in?

Ik geloof in een stedelijke omgeving waar de natuur gesprekspartner is en haar belangen worden meegenomen, behartigd en vertegenwoordigd bij alle beslissingen die haar raken.

Hoe geef ik daar invulling aan?

Ik ontwikkel, ontwerp, bedenk en implementeer concepten waarbij de voorkeur gaat naar natuurlijke boven technische oplossingen.
Ik geef organisaties gevraagd en ongevraagd advies over hoe de natuur te dienen in hun bedrijfsvoering.

Wat is daarvan het resultaat?

Producten en diensten die schaalbaar, innovatief, radicaal anders en Co2 negatief zijn en helpen het natuurlijk evenwicht in de stad te herstellen.